Makelpunt Lisse

Makelpunt Lisse is de plek waar vraag naar en aanbod van ruimten voor maatschappelijke en sportieve activiteiten bij elkaar komen. U kunt dan denken aan bijvoorbeeld hobbyclubs, activiteiten voor buurtbewoners, sportactiviteiten, dagbesteding, oefenruimten en vrijwilligerswerk voor uw organisatie. Gemeente Lisse en alle betrokken partijen zetten in op verbinding en samenwerking, om zo kwalitatief goede maatschappelijke accommodaties in stand te kunnen houden.

Makelpunt Lisse werkt als volgt:

Via deze website kunnen ruimtezoekers en –aanbieders in contact komen met elkaar. Afspraken over de verhuur maken zij vervolgens onderling.

Doel van het Makelpunt Lisse:

WelzijnsKompas Hillegom-Lisse geeft met het Makelpunt Lisse uitvoering aan het accommodatiebeleid van de gemeente Lisse. WelzijnsKompas is ‘accommodatiemakelaar’ voor maatschappelijke organisaties en zet het Makelpunt Lisse in als informatie- en verwijspunt. Bestaande gebouwen kunnen op deze manier beter benut worden en lokale organisaties kunnen gemakkelijk een plek vinden om hun maatschappelijke doelen te verwezenlijken.

Recent toegevoegde ruimtes

 

Juiste ruimte niet gevonden?